AV PROJEKTS Projektēšana - Celtniecība - Rekonstrukcija

Par mums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”AV PROJEKTS” dibināta 1991. gada 26. aprīlī. Komercreģistra Nr.42102001611. Būvkomersanta reģistrācijas Nr.3321-R. Sabiedrības pamatdarbība ir ēku būvniecība un rekonstrukcija. Būvdarbi tiek veikti Latvijas republikas teritorijā.

 

Sabiedrības valdes priekšsēdētājs un līdzīpašnieks Andris Lakstīgala. Sertificēts būvinženieris. Sertifikācijas jomas: būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība. Būvprakses sertifikāti Nr.4-02221; 5-01638.

Sabiedrības valdes locekle un līdzīpašniece Vēda Lakstīgala. Sertificēta arhitekte. Specializācija - individuālo dzīvojamo ēku projektēšana, dzīvokļu pārplānošana, ēku rekonstrukcijas projektu izstrādāšana. Arhitekta prakses sertifikāts Nr.10-0738.

Darbi tiek veikti galvenokārt ģenerāluzņēmēja statusā. Kā apakšuzņēmēji, lielākoties, veicam senu ēku mūru sanāciju un hidroizolāciju. Veicam arī būvniecības projektu vadīšanu un būvuzraudzību.