AV PROJEKTS Projektēšana - Celtniecība - Rekonstrukcija

Babītes vidusskolas ēdnīcas pārbūve

Babītes vidusskolas ēdnīcas un virtuves rekonstrukcija. Realizācija 2011.gads. Kopējā telpu platība 980m2. Pasūtītājs: Babītes novada pašvaldība.

Fotogrāfijas

Citi objekti