AV PROJEKTS Projektēšana - Celtniecība - Rekonstrukcija

Gadi - 2011.

NBS žoga izbūve (2011)

NBS žoga būvniecība Rīgā. Objekts nodots ekspluatācijā 2011.gadā. Kopējais garums 1,5 km.

Babītes vidusskolas ēdnīcas pārbūve (2011)

Babītes vidusskolas ēdnīcas un virtuves rekonstrukcija. Realizācija 2011.gads. Kopējā telpu platība 980m2. Pasūtītājs: Babītes novada pašvaldība.